žlugtas

žlugtas
žlùgtas sm. (2) K.Būg, , , NdŽ, (4) Š, NdŽ, 1. SD1122, K.Būg skalbinių merkimas ir virinimas pelenų šarme; jų velėjimas: Rūbų plovimą i vadinam mas žlugtù Kl. Baltinių prirenki per vasarą kubilą, rudenį vėl žlùgtas Srv. Baisu ir pradėt, šitoks didelis žlùgtas Mžš. Mano žlùgtas jau užbaigtas Rs. Žlùgtas: pelenų pripils, [v]andenio karšto Pb. Žlùgtą pamerkė, šarmu apipylė Šmn. Parvažiavus pridirbo šarmo, visos žiemos žlùgtą apimerkė – bus skalbimo Skp. Reiktų žlùgtas žlugt, bet kurgi džiausi: visur šlapia – da išpurvysi Mžš. Neturėsiu laiko: apsižlugėm žlùgtą, rytoj važiuosim velėtų Sl. Žlùgtą pamerkia, akmenų pridegina, šiton trikojėn gi diečkon pridėjo pridėjo, tik pleška, tik verda Sld. Alksnynų dvelksmas buvo aitriai kartus, nelyginant virinamo žlugto . Išvirę žlùgtą važiuoja ant vandenio Škt. Šįvakar sumerkėm žlùgtą, o rytoj žlugysim Jrb. Žlugtą šutinant už vis geriaus būtų gauti gryną šarmą, norint iškoštą per škurlį A1883,174. 2. Q105, B, R, , Sut, N, Kos59, LEXXXV376, LTEX205, Įsr vienu kartu skalbiami ar ką tik išskalbti skalbiniai: Žlugtą skalbti B800. Geldoj su rankom ir duodi tą žlùgtą Šmn. Kiek man atpuolė skalbimo: penkios staltiesės – nugi žlùgtas! Mžš. Va, kultuvė, eik sodželkon žlùgto velėtų Svn. Žiemą žlugtą velėt dar prasčiau būna, ba šalta . Da patrūksi tokį žlùgtą nešdama Ktk. Ben vieni marškiniai sučiuro, tai žlugtañ dėk Kp. Žlugtaĩ [dideli], visgi šeši žmonės Alz. Do lig Kalėdom čėso būdavo, žlùgtą nuvelėdavau Kp. Upėj maudos, upėj ir žlùgtą skalbia JT352. Matos, kad tu žlugtų̃ nevelėjus Pc. Velėklė, kur žlùgtą prausia Nmč. Žlùgtą pakorė ant pavietrės Tr. Moterys nuniurkė žlùgtą Ds. Jau priš Velykas dideliūsius tus žlugtùs skalbsiam Gršl. Ties krantu buvo prapjauta aketė žlugtui skalbti J.Sav. Tas skaras skalbė žlugte: šarmas nekeitė spalvos M.Katk. Pirštai žiemą žlùgtą išskalbus kėžte iškežo ir pasidarė tamprūs JII97. Ant ežero skalbė karaliaus mergos žlugtą BsMtI97(Brt). Nereikia skalbti žlugtas tamsioj dienoj – bus žlugtas nebaltas LTR(Kp). Tame šaltam šaltinėly dvi seseli žlùgtą skalbė JD83. Atėjo trys sesytės baltą žlugtą skalbti KlvD39. Aš nepaspėsiu žlugtelį skalbti, kožną dienelę baltai vaikščioti StnD4. Mano mergelė darbininkelė, sumerkė žlugtelį į ežerelį KlpD98. Mano žlugtẽlis kaip sniegas baltas JV1035. Sumerkė žlugtáitį į puodinaitį JV359. Eiva, sesyte, baltą žlugtužį skalbti ArchIV594(Vlkš). Leisk mane, motynėlė, močiutė, į valią, į jūreles, į mareles žlugtùžio skalbti JD1240. ^ Permirkęs visas kap žlùgtas LKKXIII127(Grv). Šlapia visa kaip žlùgtas Krs. Parejom kap žlùgtai Lp. Daba vyrai girti kaip žlùgtai, seniau to nebuvo Rdn. Sunki višta kap žlùgtas – ir nededa Vrnv. 3. M, BV60, Krn, Žž, Upn, Pns šulė, kubilas skalbiniams merkti, šutinti, žlugtuvas: Žlùgtas su trijom kojom Grv. Primerkiau pilną žlùgtą rūbų Lp. Žlugtẽlis nuo saulės sudžiūvo, neturėsme kur rūbai žlunga Ml. Pagedo ceberis, reikės žlugte kiaulėm jovalas maišyt Lzd. Pilną žlugtẽlį burokų prirūgenau Ml.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • žlugtas — žlùgtas dkt. Žlùgtą skal̃bti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žlugtė — žlùgtė sf. (2) NdŽ, Dov; RtŽ 1. žr. žlugtas 1: [Karaliaus] namuose buvo įvesta tvarka žlugtę skalbti du kartu per metus I.Simon. 2. žr. žlugtas 3: Žlùgtėj rūbus šutina JnšM. Geriau, kad bobutė pirmąkart prausdama žlugtelėj prilakinus, tai aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžlugti — 1 apžlùgti, apžluñga, o (àpžlugė) tr. 1. Š, OG365, DŽ, KŽ, Prng, Rmš sumerkti skalbinius žlugti: Apìžlugėm rūbus OG319. Jau rūbai apìžlugta OG48. Apžlugsiu žlugtelį, imsiu po šimtelį, mano mielas Joneli NS1356(Kp). | refl. tr., intr. Š:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drąsus — drąsùs, ì adj. (4) K 1. SD344, R, J kuris nebijo, drįsta, nebaikštus, narsus: Drąsùs vaikas – sugrįš ir vienas Kt. Jis drąsùs – nei velnio nebijo Kp. Beipiga gyventi su tokiu drąsiù vyru Rdm. Jis drąsiõs širdies KII74. Atgaivinsiu drąsius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džiautis — džiautìs sf. (4) drėgni skalbiniai, žlugtas: Išvelėta džiautìs reikia nešt ant saulės, ir tegul džiūsta Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gliaumėti — gliaumėti, ėja (gliaũmi), ėjo intr., gliaumėti, ėja, ėjo trauktis gliaumėmis; pelėti: Žlugtas neišplautas, pamestas ir gliaumėja Mrs. Ko trūksta tiem kopūstam, kad tep gliaũmi! Mrs. Drėgna, tai sūris ir gliaũmi Al. Sūris pradėjo gliaumėt Dsm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išplausti — 1 išplausti žr. išplauti: 1. Reikia gražiai išplaust padlagą, o čia kaip negražiai Ut. Išplausk puodą, aš da neplaudžiau Ob. Išplausk bliūdą! Mrs. Išplaudei suknytę, ir gerai Ob. Šiandien daug dirbau: vilną džiovinau, išplaudžiau ir padžioviau Jz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kakš — kàkš interj. kėkšt, pokšt: Su pagaliu kàkš per galvą, višta vinks Rm. Kakš į kaktą, ir atvirsi Šts. ^ Pakš kakš an lentos, tidir vidir ant tvoros (žlugtas) Sv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kupetys — kupetỹs sm. (3b) žr. kupeta: 1. Šieno, šiaudų kupetỹs stovi J. Sukrauk šieną kupečiuõs J.Jabl. Šienas kupečiuose sudegė J.Jabl. Čia pat netoli gulėjo sugrėbstyti kupečiai pono dobilų J.Bil. Kad ir lietus, o kai šienas kupečiuõs sumestas, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūlimas — kūlìmas sm. (2) NdŽ, DŽ, kūlymas (1), (3a) J.Jabl(Kp), kūlymas K.Būg, kūlimas (1) K, Kbr; SD153, M, kūlimos ind. (ž.) 1. → kulti 1: Kitą dieną ten turėjo prasidėti kūlimas P.Cvir. Pasiutęs brangumas kūlìmo! Ėr. Da kūlìmas priešais Ėr. Man už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”